Mynwent yr eglwys

Llun © Basher Eyre (cc-by-sa/2.0)

Mae’r wefan sy’n cynnig mynegai i’r cofebau ym mynwent Eglwys Llanbadarn Fawr wedi’i hail-sefydlu. Nid Gwefan Eglwys Sant Padarn mo hon. Fodd bynnag, rydym yn falch o allu rhoi gwybod ichi sut i fynd i mewn i’r wefan os dymunwch wneud. Gallwch fynd i mewn i’r wefan trwy’r cyswllt hwn:

www.llanbadarnchurchyard.org.uk