Gwasanaethau

Mae croeso ichi ymuno gyda ni yn ein gwasanaethau ar-lein ar y Sul gan ddefnyddio  Zoom wrth ddilyn y dolenni isod. Bydd angen Meeting ID a/neu Password. 

RhifCyfarfod | MeetingID :
3773200035
Cod | Passcode: eglwys001

11.00am Morning Prayer

4.00pm Hwyrol Weddi

Gallwch ymuno hefyd dros y ffôn trwy alw un o’r rhifau isod.
                                                                 0203 051 2874 neu 0131 460 1196                                                                Rhif Cyfarfod | Meeting ID                                                                                                                        377 320 0035
(Dim/No Participant ID)
Cod | Passcode 446953306

 

NODWCH HYN: Pris galwadau i’r rhifau hyn

Mae rhifau ffôn sy’n dechrau 01 a 02 yn rhifau i ardaloedd penodod yn y Deyrnas Gyfunl a dyma’r rhifau arferol a ddefnyddir ar gyfer tai a busnesau. Weithiau cyfeirir atynt fel ‘basic rate’, ‘local rate’, neu ‘national rate’. Maen nhw’n costio yr un faint â galwadau arferol, hynny yw hyd at 16c y funud. Mae nifer o ddarpawyr yn codi ffi gysylltu o 23c, ond fe all hyn amrywio.
Mae costau galwadau yn dibynnu ar ba adeg o’r dydd yr ydych chi’n ffonio, ac mae’r rhan fwyaf o ddarparwyr gwasanaeth yn cynnig pecynnau sy’n caniataáu galwadau am ddim ar adegau penodol yn ystod y dydd neu’r wythnos.
Bydd galwadau o ffonau symundol yn amrywio yn ôl y cynllun galwadau a ddewisir. Yn aml iawn caent eu cynnwys mewn pecynnau galwadau am ddim. Ond, os ydych chi’n galw rhif 01/02 tu allan i unrhyw gynllun o funudau am ddim, yna fe all gostio rhwng 3c a 65c y funud.