Gwasanaethau

Mae croeso ichi ymuno gyda ni yn ein gwasanaethau ar-lein ar y Sul gan ddefnyddio  Zoom wrth ddilyn y dolenni isod. Bydd angen Meeting ID a/neu Password arnoch chi i gael mynediad ac fe gewch chi’r wybodaeth honno gan y Parchg Lyn Dafis (lyndafis@gmail.com 01970 820162). Cysylltwch erbyn dydd Sadwrn i gael y wybodaeth ar gyfer y gwsanaeth y Sul.

11.00am Morning Prayer

3.00pm Hwyrol Weddi

Gallwch ymuno hefyd dros y ffôn trwy alw un o’r rhifau isod.
0203 051 2874 neu 0131 460 1196

Dros y ffôn bydd hefyd bydd angen Meeting ID a/neu Password arnoch chi ac fe gewch chi’r wybodaeth honno gan y Parchg Lyn Dafis (lyndafis@gmail.com 01970 820162). Cysylltwch erbyn dydd Sadwrn i gael y wybodaeth ar gyfer gwasanaeth y Sul.

NODWCH HYN: Pris galwadau i’r rhifau hyn

Mae rhifau ffôn sy’n dechrau 01 a 02 yn rhifau i ardaloedd penodod yn y Deyrnas Gyfunl a dyma’r rhifau arferol a ddefnyddir ar gyfer tai a busnesau. Weithiau cyfeirir atynt fel ‘basic rate’, ‘local rate’, neu ‘national rate’. Maen nhw’n costio yr un faint â galwadau arferol, hynny yw hyd at 16c y funud. Mae nifer o ddarpawyr yn codi ffi gysylltu o 23c, ond fe all hyn amrywio.
Mae costau galwadau yn dibynnu ar ba adeg o’r dydd yr ydych chi’n ffonio, ac mae’r rhan fwyaf o ddarparwyr gwasanaeth yn cynnig pecynnau sy’n caniataáu galwadau am ddim ar adegau penodol yn ystod y dydd neu’r wythnos.
Bydd galwadau o ffonau symundol yn amrywio yn ôl y cynllun galwadau a ddewisir. Yn aml iawn caent eu cynnwys mewn pecynnau galwadau am ddim. Ond, os ydych chi’n galw rhif 01/02 tu allan i unrhyw gynllun o funudau am ddim, yna fe all gostio rhwng 3c a 65c y funud.