Y Côr

Y Côr

Y Gwasanaeth Saesneg

Eglwys Llanbadarn yw un o’r ychydig eglwysi lleol i fod â Chôr Eglwys. Dyw e ddim yn gôr mawr ond mae’n frwdfrydig. Bydd y côr yn canu cerddoriaeth draddodiadol 4-rhan yn y Gwasanaeth Saesneg am 11.15 am ar y Sul ac mewn gwasanaethau arbennig yn yr wythnos.

Bydd y Côr yn cyfrafod i ymarfer ar nos Iau o 6.00-6.45 pm. Os ydych chi am ymuno i ganu yn y cor yna dewch i’r ymarfer. Mae angen aelodau newydd arnon ni, yn arbennig rhai sy’n canu gyda llai Soparno, Tenor a Bâs.

Am ragor o wybodaeth am y Côr ewch i’r ddalen Saesneg.