Pwyllgor yr Eglwys

 

Offeiriad â Gofal – Y Parchg Ganon Andrew Loat

 

Wardeniaid y Gynulleidfa Gymraeg:

Mr Gwynfor Williams: Mr Gareth Davies

Wardeniaid y Gynulleidfa Saesneg:

Dr. Jeffrey Davies. Mrs Jenny Greaves

Ysgrifennydd: Mrs Susan Davies

Trysorydd: – Mr Meurig Lewis

 

 

 

 

Cyfarfod Nesaf: