Pwyllgor yr Eglwys

CPE

Y Cyngor Plwyfol Eglwysig a Swyddogion yr Eglwys 2019/20

Offeiriad â Gofal – Y Parchg Ganon Andrew Loat

Offeiriad cyswllt – Y Barchg Heather Evans

 

Wardeniaid y Gynulleidfa Gymraeg:

Mr Gwynfor Williams: 

Wardeniaid y Gynulleidfa Saesneg:

Dr. Jeffrey Davies. Mrs Jenny Greaves

Ysgrifennydd: Mrs Susan Davies

Trysorydd: – Mr Meurig Lewis

Etholwyd:

Y Gynulleidfa Gymraeg:

Gareth Davies, Geraint Thomas, Bronwen Lloyd, Cynog Dafis.

Y Gynulleidfa Saesneg:

Lorely Lansley, Sue Davies, Rosemary Edwards, Genene James.

Cyfetholwyd i’r CPE.

Brian Wiley a Darllenydd Trwyddedig –  Keith Jones.

 

Cyfarfod Nesaf:

 

ARGYFWNG CORONAFEIRWS – GOHIRIWYD Y CYFARFOD YN UNOL Â CHANLLAWIAU’R EGLWYS YNG NGHYMRU 17.03.2020.