Cysylltu

Cysylltu

Y Parchedig Ganon Andrew Loat, Offeiriad â Gofal. 
(01970) 624638 neu  07791 769689.   ebost: vicarage.llanbadarn@gmail.com 

 

Ymholiadau ynglŷn â Neuadd yr Eglwys – Cysylltwch â’r Ficerdy.  (01970) 624638 neu ebost: churchhall.llanbadarn@gmail.com

Y Parchg Lyn Dafis, Offeiriad Cyswllt a Swyddog y Gymraeg a Dwyieithrwydd Esgobaeth Tyddewi
(01970) 820162

Y Barchg Heather Evans,      Offeiriad Cyswllt – Gweinidog Di-dâl (Lleol)
(01970) 624638.

 Yr Hybarch Hywel Jones – Deiliad Allwedd yr Eglwys Dros Dro.                      (01970) 617100

 

  

   
     
Keith Jones, Darllenydd Trwyddedig, Allwedd yr Eglwys   (01970) 612944
     
Gwefeistri:
Keith Jones a’r Parchg. Lyn Dafis