Ysgolion Sul

Ysgolion Sul

Ar hyn o bryd nid oes gennym Ysgol Sul Gymraeg na Saesneg.

Fel holl eglwysi Esgobaeth Tyddewi, mae gan Llanbadarn Gyd-lynydd Diogelu. Ar hyn o bryd fe wneir y gwaith hwnnw gan Mrs Susan Davies. Bydd pob oedolyn sy’n gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc yn cael ei gwirio trwy DBS.