Astudiaethau Beiblaidd

Grwpiau Cymraeg a Saesneg yn cyfarfod i astudio’r Beibl

Fel arfer bydd grwpiau o bobl yn cyfarfod i astudio gwahanol lyfrau’r Beibl yn Gymraeg a Saesneg.

Bydd y ddau grŵp yn cyfarfod fel arfer yng Nghapel Mair yn yr eglwys, neu yn y Neuadd, neu weithiau mewn lleoliad arall.

NID yw’r grŵp Cymraeg yn cyfarfod ar hyn o bryd.

NID yw’r grŵp Saesneg yn cyfarfod ar hyn o bryd.