Dyddiadur yr Eglwys 2020-2021

Eglwys Padarn Sant Llanbadarn Fawr

GWASANAETHAU’R SUL

Cynhelir gwasanaethau ar-lein bob Sul ar hyn o bryd gan ddefnyddio meddalwedd Zoom. Cynhelir gwasanaeth Saesneg am 11.00am a Chymraeg am 3.00pm.

Y gwasanaethau nesaf yn adeilad yr eglwys, y cyfan am 10.00am, fydd y Foreol Weddi yn Gymraeg ddydd Sul 6 Rhagfyr 2020. Ddydd Sul 13 Rhagfyr ceir gwasanaeth o’r Cymun Bendigaid yn Saesneg ac ar 20 Rhagfyr Cymun Bendigaid yn Gymraeg. Ni fydd Cymun Canol Nos.   Fore dydd Nadolig, 25 Rhagfyr, bydd gwasanaeth y Cymun Bendigaid yn ddwyieithog. Ddydd Sul 27 Rhagfyr bydd gwasanaeth y Foreol Weddi yn Saesneg. Ar 3 Ionawr ceir gwasanaeth y Foreol Weddi yn Gymraeg gyda’r Cymun Bendigaid yn Saesneg a 10 Ioanwr 2021.  Rhaid gwisgo gorchudd wyneb ar gyfer yr holl wasanaethau hyn yn yr eglwys (heblaw wrth dderbyn y Cymun).

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.