Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys St. Padarn Llanbadarn Fawr

St. Padarn’s Church

  

Dyddiadur yr Eglwys  Ebrill / Mai / Mehefin 2022

Church Calendar April / May / June 2022

 

Dydd Iau 26.05.2022

Dydd Iau’r Dyrchafael 

10.00 Cymun Bendigaid / Holy Communion

 

 

Gwasanaethau Ar-lein. Gwasanaeth Cymraeg am 4.00pm .

Bydd gwasanaeth Zoom Saesneg am 11am, Ebrill 3ydd ac wedi hynny, am yn ail Sul, bydd gwasanaeth Zoom Cymraeg am 4pm.

Ebrill 10 – Sul Y Blodau, Ebrill 24 – Pasg 2, Mai 8 – Pasg 4, Mai 22 – Pasg 6, Mehefin 5 –  Y Sulgwyn, Mehefin 19 – Trindod 1.

 

Gwasanaethau yn yr Eglwys. 

 

Cynhleir gwasanaethau Cymraeg yn yr eglwys am 10.00am fel ar y rhestr isod. .

  10.00
24 Ebrill  Ail Sul Y Pasg                  Boreol Weddi
1 Mai Trydydd Sul Y Pasg Cymun Bendigaid

8 Mai Pedwerydd Sul Y Pasg

 

Boreol Weddi
15 Mai Pumed Sul Y Pasg      Cymun Bendigaid

22 Mai Chweched Sul Y Pasg

Boreol Weddi
29 Mai Y Sul ar ol Dydd Iau’r Dyrchafael Cymun Bendigaid
05 Mehefin Y Sulgwyn Boreol Weddi
12  Mehefin Sul y Drindod Cymun Bendigaid

Drindod 1

19 Mehefin

Boreol Weddi

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.