Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys St. Padarn Llanbadarn Fawr

St. Padarn’s Church

 

Dyddiadur yr Eglwys Tachwedd / Rhagfyr 2023

Church Calendar November / December 2023

 

Gwasanaeth Zoom Cymraeg 16.00. Adfent 1 -3 a Nadolig 1.

    Manylion Sesiwn Zoom
        https://us06web.zoom.us/j/82060154786             Meeting ID: 820 6015 4786

 

 

Gwasanaethau yn yr Eglwys. 

Gall cyfraniadau tuag at Gronfa Bwyd Jiwbili gael eu gosod mwen bocsys yng nghefn yr Eglwys unrhyw bryd.

 

 

Dydd Mercher 06.12.2023. 

11.00 Cymun Bendigaid / Holy Communion

11.30 Coffi / Clonc yn Neuadd yr Eglwys. 

 

25.12.2023 Dydd Nadolig / Christmas Day

10.00 Cymun Bendigaid / Holy Communion

 

Cynhleir gwasanaethau Cymraeg yn yr Eglwys am 10.00am fel ar y rhes

Tachwedd 5.Deyrnas 1

Cymun Bendigaid

Tachwedd 12. Deyrnas 2

Gwasanaeth Sul y Cofio

Tachwedd 19. Deyrnas 3

Cymun Bendigaid

Tachwedd 26. Deyrnas 4

Boreol Weddi

Rhagfyr 3. Adfent 1

Cymun Bendigaid

Rhagfyr 10 Adfent 2

 

Boreol Weddi

Rhagfyr 17 Adfent 3

Naw Lith a  Charol

Rhagfyr 24

Adfent 4 / Noswyl y Nadolig

Gwasanaeth Carolau Teuluol. 15.00.

Cymun Ganol Nos. 23.00

Rhagfyr 31

Nadolig 1

Boreol Weddi

   

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.