Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys St. Padarn Llanbadarn Fawr

St. Padarn’s Church

 

Dyddiadur yr Eglwys Mai 2024 / Mehefin  2024

Church Calendar May 2024 / June 2024

 

 

    Manylion Sesiwn Zoom
        https://us06web.zoom.us/j/82060154786             Meeting ID: 820 6015 4786

 

Gwasanaethau yn yr Eglwys. 

Gall cyfraniadau tuag at Gronfa Bwyd Jiwbili gael eu gosod mwen bocsys yng nghefn yr Eglwys unrhyw bryd.

 

 

03.07 2024 Dydd Mercher. 

11.00 Cymun Bendigaid / Holy Communion

11.30 Coffi / Clonc yn Neuadd yr Eglwys. 

 

 

 

   

Mai 5 Pasg 6 

Cymun Bendigaid

Mai 9 Dydd Iau’r Dyrchafael 19.00

Cymun Bendigaid / Holy Communion.

Mai 12 Y Sul ar ol Dydd Iau’r Dyrchafael

Boreol Weddi.

Mai 19 Dydd y Pentecost

Cymun Bendigaid.

Mai 26 Sul y Drindod

Boreol Weddi.

Mehefin 2. Drindod 1

Cymun Bendigaid.

Mehefin 9. Drindod 2

Boreol Weddi.

Mehefin 16. Drindod 3

Cymun Bendigaid.

Mehefin 23. Drindod 4

Boreol Weddi.

Mehefin 30. Drindod 5

Cymun Bendigaid.

Gorffennaf 7. Drindod 6

Boreol Weddi.

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.