Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys Padarn Sant Llanbadarn Fawr

Ail-gychwyn Gwasanaethau Dydd Sul yn Eglwys Padarn Sant (4 Medi 2020)

Ddydd Sul 6 Medi 2020, caiff y Foreol Weddi ei dweud yn Saesneg yn yr Eglwys am 8.00am ac yn Gymraeg am 11.00am. Bydd gwasanaeth y Foreol Weddi ar Zoom yn Saesneg am 11.00am a’r Hwyrol Weddi yn Gymraeg am 3.00pm.

 

 

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.