Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys Padarn Sant Llanbadarn Fawr

 

GWASANAETHAU’R SUL

Gwasanaethau’r Sul Ar-lein
Gan ddechrau ar 2 Mai 2021 bydd gwasanaethau Zoom ar-lein yn digwydd yn Gymraeg a Saesneg am yn ail Suliau. Bydd gwasnaeth o’r Foreol Weddi yn Saesneg am 11.00am ddydd Sul, 2 Mai. Bydd gwasanaeth o’r Hwyrol Weddi yn Gymraeg am 3.00pm y dydd Sul canlynol, sef 9 Mai.

DYDDIAD | DATE

27 Mehefin / June Saesneg Y Drindod 4 Trinity 4. 11.00am Boreol Weddi

4 Gorffennaf | Cymraeg Y Drindod 5| Trinity 5. 3.00pm Hwyrol Weddi

11 Gorffennaf | July Y Drindod 6| Trinity 6. 11.00am Morning Prayer
18 Gorffennaf | July Y Drindod 7. 3.00pm Cymun Bendigaid
25 Gorffennaf | July St. Iago | St. James 11.00am Holy Communion

1 Awst | August Y Drindod 9 | Trinity 9. 3.00pm Hwyrol Weddi
8 Awst | August Y Drindod 10 | Trinity 10. 11.00am Morning Prayer
15 Awst | August Mair, Mam Ein Harglwydd | Blessed Virgin Mary 3.00pm Hwyrol Weddi

Gwasanaethau’r Sul yn adeilad yr eglwys.
Bydd yr holl wasanaethau yn dechrau am 10.00am. Rhaid gwisgo gorchudd wyneb i bob un o’r gwasanaethau hyn. Fe’i tynnir i dderbyn y Cymun.

27 Mehefin / June                            Drindod 4 / Trinity 4 Cymraeg

 

Cymun Bendigaid

04 Gorffennaf / July

 

Y Drindod 5 / Trinity 5

English 

 

Morning Prayer

11 Gorffennaf / July                                Drindod 6 / Trinity 6 Cymraeg

 

Boreol Weddi

18 Gorffennaf / July                             Drindod 7 / Trinity 7 English

 

Holy Communion

25 Gorffennaf / July

 

St. Iago / St. James

Cymraeg

 

Cymun Bendigaid

01 Awst / August

 

Y Drindod 9 / Trinity 9

English

 

Morning Prayer

08 Awst / August

 

Y Drindod 10 / Trinity 10

Cymraeg

 

Boreol Weddi

15 Awst / August

 

Mair, Mam Ein Harglwydd / Blessed Virgin Mary

 English

 

Morning Prayer

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.