Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys Padarn Sant Llanbadarn Fawr

GWASANAETHAU’R SUL

Bob Sul ceir gwasanaethau ar-lein: Saesneg yn y bore am 11.00am a Chymraeg yn y prynhawn am 3.00pm. Ceir rhagor o wybodaeth ar y ddalen Gwasanaethau.

Gwasanaethau’r Sul yn adeilad yr eglwys. Bydd yr holl wasanaethau yn dechrau am 10.00am. Bydd yn rhaid gwisgo gorchudd wyneb i bob un o’r gwasanaethau hyn. Fe’i tynnir i dderbyn y Cymun.

 
07 Mawrth / March

 

Garawys 3

Saesneg

 

(Holy Communion)

14 Mawrth / March

 

Garawys 4 (Sul y Fam)

Cymraeg

 

(Cymun Bendigaid)

21 Mawrth / March

 

Garawys 5

Saesneg

 

(Morning Prayer)

28 Mawrth / March

 

Sul y Blodau

Cymraeg

 

(Boreol Weddi)

4 Ebrill

 

Dydd y Pasg

Dwyieithog

 

(Cymun Bendigaid | Holy Communion)

11 Ebrill

 

Y Pasg 2

English

 

(Boreol Weddi)

18 Ebrill

 

Y Pasg 3

Cymraeg

 

(Cymun Bendigaid)

25 Ebrill

 

Y Pasg 4

Saesneg

 

 (Morning Prayer)

   

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.