Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys Padarn Sant Llanbadarn Fawr

Dyddiadur yr Eglwys  Hydref/ Tachwedd 2021

Church Calendar October / November 2021

GWASANAETHAU’R SUL

Gwasanaethau’r Sul Ar-lein

(Ceir rhagor o wybodaeth yma ar sut i ymuno)

DYDDIAD | DATE

03 Hydref | October English Y Drindod 18 | Trinity 18. 11.00am Morning Prayer
10 Hydref | October Cymraeg Y Drindod 19 | Trinity 19. 3.00pm Hwyrol Weddi
17 Hydref | October English Y Drindod 20 | Trinity20. 11.00am Morning Prayer
24 Hydref | October Cymraeg Sul y Beibl. Bible Sunday 3.00pm Hwyrol Weddi
31 Hydref | October English Y Deyrnas 1 | Kingdom 1 11.00am Morning Prayer
7 Tachwedd | November Cymraeg Y Deyrnas 2 | Kingdom 2. 3.00pm Hwyrol Weddi

Gwasanaethau’r Sul yn yr Eglwys

Gwasanaethau’r Sul yn Gymraeg yn yr Eglwys am 10.00am fel ar y rhestr isod. Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb yn yr eglwys (heblaw wrth dderbyn y Cymun)

  10.00am
03 Hydref Y Drindod 18 Boreol Weddi
10 Hydref    Diolchgarwch Cymun Bendigaid
17  Hydref   Y Drindod 20  Boreol Weddi

24 Hydref Sul y Beibl

Cymun Bendigaid
31 Hydref   Y Deyrnas 1  Boreol Weddi
7  Tachwedd Y Drindod 2 Cymun Bendigaid

 

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.