Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys Padarn Sant Llanbadarn Fawr

Cardiau, Cardiau Pasg ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                   Cards, Easter Cards & gifts at back of Church.

 

ARGYFWNG CORONAFEIRWS

NI CHYNHELIR UNRHYW WASANAETHAU AR HYN O BRYD YN UNOL Â CHANLLAWIAU YR EGLWYS YNG NGHYMRU  17.03.2020

GAN DDECHRAU AR 24.03.2020 BYDD ADEILAD YR EGLWYS AR GAU YN UNOL Â CHYFARWYDDYD LLYWODRAETH SAN STEFFAN.

 

 

 

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff ei ddiweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.

 

Ymgyrch codi arian Y Flwyddyn Newydd

Ein hymgyrch codi arian yw ‘Cystadleuaeth y Dyddiad Lwcus’.

Rydym yn gobeithio gwerthu 366 o ddyddiadau am £1. Cadwch lygaid am y ‘Dyddiadur Lwcus’ gan aelodau’r pwyllgor codi arian. Diolch am eich cefnogaeth barhaus. Manylion  i ddilyn.

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.