Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys St. Padarn Llanbadarn Fawr

St. Padarn’s Church

 

Dyddiadur yr Eglwys Gorffennaf/ Awst / Medi 2022

Church Calendar July/ August / September 2022

 

 

Gwasanaethau Ar-lein. Gwasanaeth Cymraeg am 4.00pm .

Bydd gwasanaeth Zoom Saesneg am 11am, Ebrill 3ydd ac wedi hynny, am yn ail Sul, bydd gwasanaeth Zoom Cymraeg am 4pm.

Gorffennaf 3 – Thomas Apostol, Gorffennaf 17 – Y Drindod 5, Gorffennaf 31 – Y Drindod 7, Awst 14 – Y Drindod 9, Awst 28 – Y Drindod 11, Medi 11 – Y Drindod 13.

Gwasanaethau yn yr Eglwys. 

 

Cynhleir gwasanaethau Cymraeg yn yr eglwys am 10.00am fel ar y rhestr isod. .

  10.00
17 Gorffennaf  Y Drindod 5                      Cymun Bendigaid
24 Gorffennaf Y Drindod 6 Boreol Weddi

31 Gorffennaf Y Drindod 7

 

Cymun Bendigaid
07 Awst Y Drindod 8 Boreol Weddi
14  Awst  Y Drindod 9 Cymun Bendigaid
  Awst 21 Y Drindod 10
Boreol Weddi
Awst 28 Y Drindod 11 Cymun Bendigaid
Medi 4 Y Drindod 12 Boreol Weddi

   Medi 11 

Cymun Bendigaid

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.