Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys Padarn Sant Llanbadarn Fawr

GWASANAETHAU’R SUL

Bob Sul ceir gwasanaethau ar-lein: Saesneg yn y bore am 11.00am a Chymraeg yn y prynhawn am 3.00pm. Ceir rhagor o wybodaeth ar y ddalen Gwasanaethau.

Gwasanaethau’r Sul yn adeilad yr eglwys. Bydd yr holl wasanaethau yn dechrau am 10.00am. Bydd yn rhaid gwisgo gorchudd wyneb i bob un o’r gwasanaethau hyn. Fe’i tynnir i dderbyn y Cymun.

 
03 Ionawr / January

 

fel yr Ystwyll

Cymraeg

 

(Boreol Weddi)

10 Ionawr / January

 

Ystwyll 1

English

 

(Holy Communion)

17 Ionawr / January

 

Ystwyll 2

Cymraeg

 

(Cymun Bendigaid)

24 Ionawr / January

 

Ystwyll 3

English

 

(Morning Prayer)

31 Ionawr / January

 

fel Cyflwyniad Crist

Cymraeg

 

(Boreol Weddi)

07 Chwefror / February

 

Secsagesima

English

 

(Holy Communion)

14 Chwefror / February

 

Sul cyn y Garawys

Cymraeg

 

(Cymun Bendigaid)

21 Chwefror / February

 

Garawys 1

English

 

 (Morning Prayer)

28 Chwefror / February

 

Garawys 2

Cymraeg

 

(Boreol Weddi)

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.