Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys St. Padarn Llanbadarn Fawr

St. Padarn’s Church

 

Dyddiadur yr Eglwys Ebrill 2024 / Mai 2024

Church Calendar April 2024 / May 2024

 

 

    Manylion Sesiwn Zoom
        https://us06web.zoom.us/j/82060154786             Meeting ID: 820 6015 4786

 

Gwasanaethau yn yr Eglwys. 

Gall cyfraniadau tuag at Gronfa Bwyd Jiwbili gael eu gosod mwen bocsys yng nghefn yr Eglwys unrhyw bryd.

 

13.04.2024 Dydd Sadwrn

15.00. Dethlir yr Offeren gan Gylch Cymraeg Catholig yn Eglwys Llanbadarn. 

Mae Croeso i bawb i ymuno a hwy.

 

01.05 2024 Dydd Mercher

11.00 Cymun Bendigaid / Holy Communion

11.30 Coffi / Clonc yn Neuadd yr Eglwys. 

 

 

 

   

Ebrill 7 Pasg 2

Boreol Weddi. 

Ebrill 14 Pasg 3

Cymun Bendigaid.

Ebrill 21 Pasg 4

Boreol Weddi.

Ebrill 28 Pasg 5

Cymun Bendigaid.

Mai 5 Pasg 6

Boreol Weddi.

Mai 9 Dydd Iau’r Dyrchafael 19.00

Cymun Bendigaid.

Mai 12 Y Sul ar ol Dydd Iau’r Dyrchafael

Boreol Weddi.

Mai 19 Dydd y Pentecost

Cymun Bendigaid.

Mai 26 Sul y Drindod

Boreol Weddi.

 

 

 

 

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.