Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys Padarn Sant Llanbadarn Fawr

GWASANAETHAU’R SUL

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru NI chynhelir gwasanaethau yn yr eglwys ar 25 Hydref, 1 Tachwedd na 8 Tachwedd 2020. Ar hyn o bryd cynhelir gwasanaethau ar-lein bob Sul gan ddefnyddio meddalwedd Zoom. Cynhelir gwasanaeth Saesneg am 11.00am a Chymraeg am 3.00pm. Ceir rhagor o wybodaeth o dan ‘Gwasanaethau.’

 

 

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.