Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys Padarn Sant Llanbadarn Fawr

D. S.

Dydd Iau’r Dychafael / Ascension Thursday

10.00 Cymun Bendigaid / Holy Communion

 

GWASANAETHAU’R SUL

Gwasanaethau’r Sul Ar-lein
Gan ddechrau ar 2 Mai 2021 bydd gwasanaethau Zoom ar-lein yn digwydd yn Gymraeg a Saesneg am yn ail Suliau. Bydd gwasnaeth o’r Foreol Weddi yn Saesneg am 11.00am ddydd Sul, 2 Mai. Bydd gwasanaeth o’r Hwyrol Weddi yn Gymraeg am 3.00pm y dydd Sul canlynol, sef 9 Mai.

DYDDIAD | DATE
2 Mai | May Saesneg Y Pasg | 5 Easter 5 11.00am Morning Prayer
9 Mai | May Cymraeg Y Pasg 6| Easter 6 3.00pm Hwyrol Weddi
16 Mai | May Saesneg Y Pasg 7| Easter 7 Sul ar ôl y Dyrchafael | Sunday after Ascension 11.00am Morning Prayer
23 Mai | May Cymraeg Y Pentecost (Sulgwyn) 3.00pm Cymun Bendigaid
30 Mai | May Saesneg Y Drindod | Trinity 11.00am Holy Communion
6 Mehefin | June Cymraeg Y Drindod 1 | Trinity 1 3.00pm Hwyrol Weddi
13 Mehefin | June Saesneg Y Drindod 2 | Trinity 2 11.00am Morning Prayer
20 Mehefin | June Cymraeg Y Drindod 3 | Trinity 2 3.00pm Hwyrol Weddi

Gwasanaethau’r Sul yn adeilad yr eglwys.
Bydd yr holl wasanaethau yn dechrau am 10.00am. Rhaid gwisgo gorchudd wyneb i bob un o’r gwasanaethau hyn. Fe’i tynnir i dderbyn y Cymun.

02 Mai / May

Pasg 5 / Easter 5

Cymraeg

Boreol Weddi

09 Mai / May

Pasg 6 / Easter 6

English

(Holy Communion)

16 Mai / May

Y Pasg  7 / Sunday after Ascension

Cymraeg

(Cymun Bendigaid)

23 Mai / May         

Y Sulgwyn / Whitsunday

English

(Holy Communion)

30 Mai / May

Sul y Drindod / Trinity Sunday

Cymraeg/

(Boreol Weddi)

06 Mehefin / June

Drindod 1 / Trinity 1

English

(Morning Prayer)

13 Mehefin / June

Drindod 2 / Trinity 2

Cymraeg

(Boreol Weddi)

20 Mehefin / June

Drindod 3 / Trinity 3

 English

(Holy Communion)

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.