Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys Padarn Sant Llanbadarn Fawr

 

GWASANAETHAU’R SUL

Gwasanaethau’r Sul Ar-lein
Gan ddechrau ar 2 Mai 2021 bydd gwasanaethau Zoom ar-lein yn digwydd yn Gymraeg a Saesneg am yn ail Suliau. Bydd gwasnaeth o’r Foreol Weddi yn Saesneg am 11.00am ddydd Sul, 2 Mai. Bydd gwasanaeth o’r Hwyrol Weddi yn Gymraeg am 3.00pm y dydd Sul canlynol, sef 9 Mai.

DYDDIAD | DATE

22 Awst / August English Y Drindod 12 Trinity 12. 11.00am Morning Prayer

29 Awst | August Welsh Y Drindod 13 | Trinity 13. 3.00pm Hwyrol Weddi

5 Medi | September Y Drindod 14 | Trinity14. 11.00am Morning Prayer
12 Medi | September Y Drindod 15. Trinity 15 3.00pm Hwyrol Weddi
19 Medi | September Y Drindod 16 | Trinity 16 11.00am Morning Prayer

26 Medi | September Y Drindod 17 | Trinity 17. 3.00pm Hwyrol Weddi

Gwasanaethau’r Sul yn adeilad yr eglwys.
Bydd yr holl wasanaethau yn dechrau am 10.00am. Rhaid gwisgo gorchudd wyneb i bob un o’r gwasanaethau hyn. Fe’i tynnir i dderbyn y Cymun.

22 Awst / August                            Drindod 12 / Trinity 12 Cymraeg

 

 

Cymun Bendigaid
29 Awst / August

 

Y Drindod 13 / Trinity 13

English 

 

 

Holy Communion

5 Medi / September                                Drindod 14 / Trinity 14 Cymraeg

 

 

Boreol Weddi
12 Medi / September                             Drindod 15 / Trinity 15 English

 

 

Holy Communion
19 Medi / September

 

Drindod 16 / Trinity 16

Cymraeg

 

 

Cymun Bendigaid
26 Medi / September

 

Y Drindod 17 / Trinity 17

English

 

 

Morning Prayer
   

 

 

 

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.