Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys St. Padarn Llanbadarn Fawr

St. Padarn’s Church

 

Dyddiadur yr Eglwys Gorffennaf 2024 / Medi  2024

Church Calendar July 2024 / September 2024

 

 

    Manylion Sesiwn Zoom
        https://us06web.zoom.us/j/82060154786             Meeting ID: 820 6015 4786

 

Gwasanaethau yn yr Eglwys. 

Gall cyfraniadau tuag at Gronfa Bwyd Jiwbili gael eu gosod mwen bocsys yng nghefn yr Eglwys unrhyw bryd.

 

 

 

07.08 2024 Dydd Mercher. 

11.00 Cymun Bendigaid / Holy Communion

11.30 Coffi / Clonc yn Neuadd yr Eglwys. 

 

 

10.00

 

Gorffennaf 7. Y Drindod 6 

Boreol Weddi.

Gorffennaf 14 Y Drindod 7

Cymun Bendigaid. 

Gorffennaf 21 Y Drindod 8

Boreol Weddi.

Gorffennaf 28 Y Drindod 9

Cymun Bendigaid.

Awst 4 Y Drindod 10

Boreol Weddi.

Awst 11 Y Drindod 11

Cymun Bendigaid.

Awst 18. Y Drindod 12

Boreol Weddi.

Awst 25. Y Drindod 13

Cymun Bendigaid.

Medi 1. Y Drindod 14

Boreol Weddi.

Medi 8. Y Drindod 15

Cymun Bendigaid.

Medi 15. Y Drindod 16

Boreol Weddi.

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.