Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys Padarn Sant Llanbadarn Fawr

Dyddiadur yr Eglwys  Tachwedd / Rhagfyr 2021

Church Calendar November / December 2021

GWASANAETHAU’R SUL

Gwasanaethau’r Sul Ar-lein

(Ceir rhagor o wybodaeth yma ar sut i ymuno)

DYDDIAD | DATE

14 Tachwedd | November English Sul y Cofio 09.30 am Remembrance Service
21 Tachwedd | November Cymraeg Y Deyrnas 4 / Kingdom 4. 3.00pm Hwyrol Weddi
28 Tachwedd | November English Adfent 1| Advent 1. 11.00am Morning Prayer
5 Rhagfyr | December Cymraeg Adfent 2 l Advent 2.  3.00pm Hwyrol Weddi
12 Rhagfyr | December English Adfent 3 | Advent 3. 11.00am Morning Prayer
19 Rhagfyr | December Cymraeg Adfent 4 | Advent 4. 3.00pm Hwyrol Weddi

Gwasanaethau’r Sul yn yr Eglwys

Gwasanaethau’r Sul yn Gymraeg yn yr Eglwys am 10.00am fel ar y rhestr isod. Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb yn yr eglwys (heblaw wrth dderbyn y Cymun)

  10.00am
14 Tachwedd Sul y Cofio Gwasanaeth Cofio (Bilingual)
21 Tachwedd   Y Deyrnas 4  Boreol Weddi
28 Tachwedd   Adfent 1  Cymun Bendigaid

5 Rhagfyr Adfent 2

Boreol Weddi
12 Rhagfyr   Adfent 3  Cymun Bendigaid
19  Rhagfyr Adfent 4 Gwasanaeth Carolau

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.