Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys Padarn Sant Llanbadarn Fawr

                                            

                   

Dyddiadur yr Eglwys RHAGFYR 2019                               

Church Calendar DECEMBER 2019      

                    

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.

 

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER
08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY

 

Dydd Sul / Sunday 8             

Adfent 2 Advent 2

8          a.m.          Holy Communion (1984)

10      a.m.            Cymun Bendigaid

11.15 a.m.            Sung Eucharist   

 

Dydd Sul / Sunday 15

Adfent 3 Advent 3

8          a.m.          Holy Communion (1984)

10.00 a.m.            Gwasanaeth Carolau

11.15 a.m.           Service of Nine Lessons and Carols

.

Dydd Sul / Sunday 22

Adfent 4  Advent 4

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid

11.15   a.m.                 Sung Eucharist 

 

Noswyl Nadolig / Christmas Eve   

3 p.m.    Gwasanaeth Carolau Teuluol / Family Carol Service                                             11.00   p.m.                 Midnight Mass (Dwyieithog / Bi-lingual)

Y Dydd Nadolig / Christmas Day 25

Genedigaeth Ein Harglwydd / Nativity of Our Lord

10.30   a.m.                 Cymun Bendigaid / Holy Communion

Dydd Iau / Thursday 26

S. Steffan, Diacon, y Merthyr Cyntaf / St Stephen, Deacon, the First Martyr

10  a.m.                 Cymun Bendigaid / Holy Communion – Llanbadarn Fawr

Dydd Gwener / Friday 27

S. Ioan, Apostol ac Efengylwr / St John, Apostle and Evangelist

10    a.m.       Cymun Bendigaid / Holy Communion – Llanbadarn Fawr   

Dydd Sadwrn / Saturday 28

Gŵyl y Diniweidiaid / Holy Innocents Day

10    a.m.        Cymun Bendigaid / Holy Communion – Llanbadarn Fawr

Dydd Sul / Sunday 29 

Y Nadolig 1   Christmas1

8 a.m.                          Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid

11.15   a.m.                 Sung Eucharist

 

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE
BELL RINGING – WEDNESDAY 7.30 P.M.
www.stpadarns-llanbadarn.org.uk
Caiff ei ddiweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.

Dyddiadur yr Eglwys IONAWR 2020                               

Church Calendar JANUARY

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                         

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.

 

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY 

 

Dydd Mercher / Wednesday 1

Enwi Iesu / Naming of Jesus

10  a.m.      Cymun Bendigaid / Holy Communion – tbc

 

Dydd Sul / Sunday 5

Y Nadolig 2  Christmas 2

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Boreol Weddi

11.15   a.m.                 Morning Prayer

 

Dydd Llun / Monday 6

Dydd Gŵyl Yr Ystwyll / Epiphany of our Lord

10   a.m.                  Cymun Bendigaid / Holy Communion – Llanbadarn Fawr

12 – 1.30 p.m.             Cinio Caws a Bara Cymorth Cristnogol /

                   Christian Aid Bread & Cheese Lunch – St. Paul’s Methodist Centre

 

 

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – WEDNESDAYS 7.30 P.M.                      

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff ei ddiweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.

 

DIGWYDDIADAU ERAILL : OTHER EVENTS

 

PENRHYN-COCH

Gŵyl Coeden Nadolig / Christmas Tree Festival : 14 December – 04 January

 

CAPEL BANGOR

Prynhawn Coffi yn yr Eglwys / Coffee Afternoon in Church  14 December 1.30 – 3.30pm

 

CÔR ABC

Naw Llith a Charol yn Eglwys Padarn Sant : Nos Sul 08 Rhagfyr 8yh / Sunday 08 December 8pm

2020