Gwasanaethau

Gwasanaethau

Gwasanaeth Dydd Iau’r Dyrchafael ar-lein

Ddydd Iau 21 Mai 2020 am 11.00am cynhelir gwasanaeth dwyieithog ar-lein i ddathlu Gŵyl y Dyrchafael. Mae croeso ichi ymuno â ni trwy ddefnyddio gwasanaeth Zoom. Dilynwch y ddolen isod  a dilyn y cyfarwyddiadau

Gwasanaeth Dyrchafael AWL Bro Padarn

Gallwch lawrlwytho trefn y gwasanaeth yma (Dogfen PDF).

ARGYFWNG CORONAFEIRWS

NI CHYNHELIR UNRHYW WASANAETHAU AR HYN O BRYD YN YR ADEILAD YN UNOL Â CHANLLAWIAU YR EGLWYS YNG NGHYMRU  17.03.2020

GAN DDECHRAU AR 24.03.2020 BYDD ADEILAD YR EGLWYS AR GAU YN UNOL Â CHYFARWYDDYD Y LLYWODRAETH.


Mae i’r Gymraeg le pwysig iawn yn y Gymuned leol a cheir cynulleidfaoedd Cymraeg a Saesneg.  Felly bob Sul ceir gwsanaethau yn Gymraeg a Saesneg Saesneg, yn yr eglwys bob dydd Sul (bydd Côr yr Eglwys yn arwain yr addoliad yn y gwasanaeth Saesneg am 11.15 bob bore Sul). Mae gwasanaethau’r Sul FEL ARFER yn dilyn y patrwm hwn.

Gwasanaethau’r Sul

8.00 am Cymun Bendigaid (Saesneg) (1984)
10.00 am Y Prif Wasanaeth Cymraeg Boreol Weddi (1984) – Sul 1 a 3.

Cymun Bendigaid (2004) – Sul 2, 4 a 5.

11.15 am Y Prif Wasanaeth Saesneg Boreol Weddi ar Gân (1984) – Suliau 1 a 3

Cymun ar Gân – Suliau 2 , 4 a 5

Gwasanaethau eraill:

FEL ARFER CAIFF Y FOREOL WEDDI (dwyieithog) EI DWEUD AM 08.45am O DDYDD LLUN TAN DDYDD GWENER

FEL ARFER CAIFF YR HWYROL WEDDI (dwyieithog) EI DWEUD AM 6.00p.m.  O DDYDD LLUN TAN DDYDD MERCHER – MAE HYN WEDI’I OHIRIO AR HYN O BRYD.

Caiff Gwasanaeth y Cymun Bendigaid ei gynnal ar Wyliau’r Seintiau a Gwyliau eraill pwysig y Flwyddyn Gristnogol sy’n digwydd yn ystod yr wythnos yng Nghapel Mair am 10.00am neu yn eglwysi Penrhyn-coch, Capel Bangor neu Elerch, sef yr Eglwysi eraill yn y grŵp. Am fanylion pellach ynglŷn â hyn ewch i’r ddalen Dyddiadur yr Eglwys am y mis. Cynhelir y gwasanaethau hyn yn ddwyieithog.

Ewch i’r Dyddiadur hefyd am fanylion unrhyw wasanaethau arbennig a gynhelir.