CPE

CPE

Y Cyngor Plwyfol Eglwysig a Swyddogion yr Eglwys 2019/20

Offeiriad â Gofal – Y Parchg Ganon Andrew Loat

Offeiriad cyswllt – Y Barchg Heather Evans

Curadon cyflogedig – Y Parchg Lyn Dafis a’r Parchg Alun Evans

Wardeniaid y Gynulleidfa Gymraeg:

Mr Gwynfor Williams: Mrs Jean Eklund

Wardeniaid y Gynulleidfa Saesneg:

Dr. Basil Wolf: Dr. Jeffrey Davies.

Ysgrifennydd: Mrs Susan Davies

Trysorydd: – Mr Meurig Lewis

Etholwyd:

Y Gynulleidfa Gymraeg:

Gareth Davies, Geraint Thomas, Bronwen Lloyd, Cynog Dafis.

Y Gynulleidfa Saesneg:

Lorely Lansley, Sue Davies, Rosemary Edwards, Genene James.

Cyfetholwyd i’r CPE.

Brian Wiley a Darllenydd Trwyddedig –  Keith Jones.

 

Cyfarfod Nesaf:

22 Ionawr 2020

7 p.m. Capel Mair