CPE

CPE

Y Cyngor Plwyfol Eglwysig a Swyddogion yr Eglwys 2017/18

Offeiriad â Gofal – Y Parchg Ganon Andrew Loat

Offeiriad cyswllt – Y Barchg Heather Evans

Curadon cyflogedig – Y Parchg Lyn Dafis a’r Parchg Alun Evans

Wardeniaid y Gynulleidfa Gymraeg:

Mr Gwynfor Williams: Mrs Jean Eklund

Wardeniaid y Gynulleidfa Saesneg:

Dr. Basil Wolf: Dr. Jeffrey Davies.

Ysgrifennydd: Mrs Susan Davies

Trysorydd: – Mr Meurig Lewis

Etholwyd:

I ymddeol 2019:
Cynulleidfa Gymraeg: Mr Gerald Morgan, Mr John Jones (y ddau wedi’u cyfethol)
Cynulleidfa Saesneg: Miss Cherry Leishman.

I ymddeol 2020:

Cynulleidfa Gymraeg:

Cynulleidfa Saesneg:

Mrs Pip Chisholm, Mrs Betty Loyn,

I ymddeol 2021.

Cynulleidfa Gymraeg:

Cynulleidfa Saesneg:

Mrs Genene James

Cyfetholwyd i’r CPE: Mrs Susan Davies – Cydlynydd Diogelu: Mr Brian Wiley – Ceisiadau am Grantiau: Darllenydd Trwyddedig – Mr Keith Jones

Cyfarfod Nesaf:

Dydd Mercher Chwefror 27 2019

7 p.m. Capel Mair