Church Calendar

Eglwys St. Padarn Llanbadarn Fawr

St. Padarn’s Church

     

                   

 

Dyddiadur yr Eglwys IONAWR 2020                               

Church Calendar

JANUARY 2020

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                         

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.

 

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY 

 

Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol /  Week of                                                           Prayer for Christian Unity 18-25 Jan.

 

Dydd Sul / Sunday 26

Yr Ystwyll 3 / Epiphany 3

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid

11.15   a.m.                 Sung Eucharist

 

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – WEDNESDAYS 7.30 P.M.

 

Dyddiadur yr Eglwys Chwefror 2020

Church Calendar

February 2020

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /
Cards & gifts from Church Shop at back of Church.

Dydd Sul / Sunday 2

(Yr Ystwyll 4 / Epiphany 4)

Gŵyl Fair y Canhwyllau / Candlemas

Cyflwyniad Crist yn y Deml / Presentation of Christ in the Temple

8 a.m. Holy Communion (1984)

10 a.m. Boreol Weddi

11.15 a.m. Morning Prayer

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY

Dydd Llun / Monday 3

12 – 1.30 p.m. Cinio Caws a Bara Cymorth Cristnogol /

Christian Aid Bread & Cheese Lunch at The Citadel

Dydd Sul / Sunday 9

Yr Ystwyll 5 / Epiphany 5

8 a.m. Holy Communion (1984)

10 a.m. Cymun Bendigaid

11.15 a.m. Sung Eucharist

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – WEDNESDAYS 7.30 P.M.