Church Calendar

Eglwys St. Padarn Llanbadarn Fawr

St. Padarn’s Church

     

                   

Dyddiadur yr Eglwys Chwefror 2020

Church Calendar

February 2020

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /
Cards & gifts from Church Shop at back of Church.

 

 

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER
08.45 – DYDD LLUN / MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY

 

Dydd Sul / Sunday 23

Cwincwagesima / Quinquagesima

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid (1984)

11.15   a.m.                 Sung Eucharist (1984)

Dydd Mercher y Lludw / Ash Wednesday 26

7       p.m.                 Cymun Bendigaid / Holy Communion – Llanbadarn Fawr

 

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – WEDNESDAYS 7.30 P.M.

Dyddiadur yr Eglwys Mawrth 2020

Church Calendar

March 2020

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /
Cards & gifts from Church Shop at back of Church.

Dydd Sul / Sunday 1

Dydd Gŵyl Ddewi / St. David’s Day

[Y Garawys 1 / Lent 1]

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Dim gwasanaeth yn y bore

11.15   a.m.                 Morning Prayer

3          p.m.                 Gosber – united Welsh service for Bro Padarn

 

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN / MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY

 

Dydd Llun / Monday 2  

12 – 1.30 p.m.             Cinio Caws a Bara Cymorth Cristnogol /

                                    Christian Aid Bread & Cheese Lunch at Bethel Vestry

 

Dydd Sul / Sunday 8

Y Garawys 2 / Lent 2

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid

11.15   a.m.                 Sung Eucharist

 

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – WEDNESDAYS 7.30 P.M.

 

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff ei ddiweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.

New Year Fundraiser

Our New Year fundraiser is a ‘Lucky Date Competition’.

We hope to sell 366 days for £1 a date. Look out for the ‘Lucky Date Diary’ with members of the fundraising committee. Thanking you for your continued support. Further information to follow.