Cysylltu

Cysylltu

Y Parchedig Ganon Andrew Loat,  Offeiriad â Gofal. Deiliad Allwedd yr Eglwys.
(01970) 624638 neu  07791 769689. ebost: vicarage.llanbadarn@gmail.com 

Ymholiadau ynglŷn â Neuadd yr Eglwys – Cysylltwch â’r Ficerdy (01970) 624638 neu ebost: churchhall.llanbadarn@gmail.com

Y Parchg Lyn Dafis, Curad

(01970) 820162

Y Parchg Alun Evans, Curad

(01970) 591405

Y Barchg Heather Evans,      Offeiriad Cyswllt – Gweinidog Di-dâl (Lleol)

(01970) 624638   

Keith Jones, Darllenydd Trwyddedig, Corfeistr dros-dro. Deiliad Allwedd yr Eglwys.
(01970) 612944
Gwefeistr:
Keith Jones.