Plant Dewi

Plant Dewi

Mae Plant Dewi yn broject sy’n gweithio gyda phobl ifanc yn Esgobaeth Tyddewi.

Dyma rai esiamplau o fentrau Plant Dewi:-

  • Canolfannau Teuluol mewn nifer o drefi
  • Canolfan i Bobl Ifainc
  • Cyrsiau ar fod yn Rhieni
  • Darpariaeth ar ôl Ysgol
  • Clybiau Gwyliau

Blychau Casglu

Bu rhai plwyfolion yn y gynulleidfa yn cefnogi’r elusen dros y blynyddoedd wrth gymryd blychau casglu a’i lenwi â newid mân yn ystod y flwyddyn.

Os hoffech chi gael blwch casglu yna holwch yn yr Eglwys. Neu os hoffech roi rhodd i gynorthwyo gwaith Plant Dewi yna unwaith eto holwch yn yr Eglwys.