Newyddion

  Dydd Sadwrn 24 MAWRTH /

                                       Saturday 24 MARCH

            10.30 – 12.00 Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Bore Coffi Elusennol / Charity Coffee Morning

            er budd HAHAV / proceeds going to HAHAV

               (Hospice at Home Aberystwyth Volunteering)

                    Guest Speaker Dr. Alan Axford

               Mynediad trwy Rodd / Entry by Donation        

              Cacennau, Jamiau, Planhhigion, Crefftau Tombola

                              RAFFLE

                    Cakes, Preserves, Plants, Craft, Tombola