Astudiaethau Beiblaidd

Grwpiau Cymraeg a Saesneg yn cyfarfod i astudio’r Beibl

Fel arfer bydd grwpiau o bobl yn cyfarfod i astudio gwahanol lyfrau’r Beibl yn Gymraeg a Saesneg.

Bydd y ddau grŵp yn cyfarfod fel arfer yng Nghapel Mair yn yr eglwys, neu yn y Neuadd, neu weithiau mewn lleoliad arall.

Chwefror 2019

NID yw’r grŵp Cymraeg yn cyfarfod ar hyn o bryd.

Mae’r grŵp Saesneg yn cyfarfod ar hyn o bryd.

Cynhelir cyfarfod nesaf y grŵp Saesneg ddydd Llun 18 Chwefror am 6pm yn 5 Cathedral View, Llanbadarn. Mae parcio yn anodd, felly awgrymir eich bod yn defnyddio maes parcio y Ganolfan Hamdden.