Astudiethau Beiblaidd

Astudiethau Beiblaidd

Bydd grwp o bobl yn cyfarfod am 4.30 bob prynhawn Ddydd Llun i astudio gwahanol lyfrau’r Beibl trwy gyfrwng y Gymraeg.  Bydd grwp arall yn cyfarfod am 4.30 bob prynhawn Dydd Gwener a Saesneg yw iaith y grwp hyn. Bydd y ddau grwp yn cwrdd yng Nghapel Mair yn yr eglwys neu yn y Neuadd. Y Canon Enid Morgan fydd yn arwain y grwpiau hyn.

Os dymunwch ymuno ag un o’r grwpiau hyn, dewch i un o’r cyfarfodydd – cewch groeso mawr.