Astudiaethau Beiblaidd

Grwpiau Cymraeg a Saesneg yn cyfarfod i astudio’r Beibl

Fel arfer bydd grwpiau o bobl yn cyfarfod i astudio gwahanol lyfrau’r Beibl yn Gymraeg a Saesneg.

Bydd y ddau grŵp yn cyfarfod fel arfer yng Nghapel Mair yn yr eglwys, neu yn y Neuadd, neu weithiau mewn lleoliad arall.

Ionawr 2019

NID yw’r grŵp Cymraeg yn cyfarfod ar hyn o bryd.

Bydd y grŵp Saesneg yn ail-dechrau cyfarfod ddiwedd Ionawr 2019.

Bydd y grŵp Saesneg yn cyfarfod ar gyfer y gyfres nesaf o astudio a thrafod ar ddydd Llun 28 Ionawr a 4 Chwefror. Y man cyfarfod ar gyfer y ddwy sesiwn gyntaf fydd 14 Rhoshendre, Waunfawr. Os oes diddordeb gyda chi mewn ymuno gyda’r grŵp yna cysylltwch â Carola Mercer os nad ydych chi wedi gwneud hynny’n barod. Byddwn ni’n dilyn cwrs ar Weddi’r Arglwydd.