Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys Padarn Sant Llanbadarn Fawr

                                              

Dyddiadur yr Eglwys Gorffennaf 2019                       

Church Calendar July 2019         

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                         

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.             

 

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY 

 

 

Dydd Iau / Thursday 25

St. Iago Apostol / St. James, Apostle

10  a.m.    Cymun Bendigaid / Holy Communion.-                                       Llangorwen

Dydd Sul / Sunday 28

Drindod 6 / Trinity 6

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid

11.15   a.m.                 Sung Eucharist

 

BELL RINGING – WEDNESDAY 7.30 P.M.

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

 

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff ei ddiweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.

 

Eglwys St. Padarn Llanbadarn Fawr St. Padarn’s Church

Dyddiadur yr Eglwys AWST 2019                               

Church Calendar AUGUST 2019                   

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                         

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.    

 

Dydd Sul / Sunday 4

Drindod 7 / Trinity 7

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Boreol Weddi                                                                     

11.15   a.m.                 Morning Prayer    

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY

Dydd Mawrth/ Tuesday 6

Gweddnewidiad Ein Harglwydd / Transfiguration of Our Lord

10         a.m.  Cymun Bendigaid / Holy Communion. –                            Penrhyn-coch.

 

Dydd Sul / Sunday 11

Drindod 8 / Trinity 8

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid

11.15   a.m.                 Sung Eucharist

 

Dydd Iau / Thursday 15

Y Santes Fair, Mam Ein Harglwydd /                                    Blessed Virgin Mary, Mother of our Lord

  1. a.m.      Cymun Bendigaid / Holy Communion.                                   Llanbadarn Fawr

BELL RINGING – WEDNESDAY 7.30 P.M.

CHOIR PRACTICE 6 P.M. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE