Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys Padarn Sant Llanbadarn Fawr

                                              

        

Dyddiadur yr Eglwys AWST 2019                               

Church Calendar AUGUST 2019                   

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                         

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.    

 

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY

 

Dydd Sadwrn / Saturday 31 
3 p.m. Datganiad ar yr Organ / Organ recital
Daniel Smith – Euryn Jones – Ian Rees.                                     Mynediad Trwy Rodd / Entrance by Donation

 

 

BELL RINGING – WEDNESDAY 7.30 P.M.

CHOIR PRACTICE 6 P.M. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

 

Dyddiadur yr Eglwys MEDI 2019                               

Church Calendar SEPTEMBER 2019                   

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                         

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.    

Dydd Sul / Sunday 1 
Drindod 11 Trinity 11

8 a.m.                Holy Communion (1984)                                                                                                                                                                                                                          10. a.m.             Boreol Weddi                                                                                                                                                                                                                                  11.15 a.m.         Morning Prayer

Dydd Llun / Monday 2
12 – 1.30 p.m.    Cinio Caws a Bara Cymorth Cristnogol – Capel Morfa /
                             Christian Aid Bread & Cheese Lunch – Morfa Chapel

Dydd Sul / Sunday 8 
Drindod 12 Trinity 12

8 a.m.                   Holy Communion (1984)                                                                                10. a.m.                Cymun Bendigaid 
11.15 a.m.            Sung Eucharist

                             

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff ei ddiweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.