Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys St. Padarn Llanbadarn Fawr

Dyddiadur yr Eglwys Gorffennaf 2017

Church Calendar July 2017

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /
Cards & gifts from Church Shop at back of Church.

 

 

Dydd Mercher / Wednesday 19

7         p.m.                 CPE /PCC Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Dydd Sul /Sunday 23

Drindod 6 Trinity 6

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid

11.15   a.m.                 Sung Eucharist

3          p.m.                 Evening Prayer (1662)

Dydd Mawrth / Tuesday 25

St. Iago Apostol / St. James, Apostle

10        a.m.                 Cymun Bendigaid / Holy Communion – Llanbadarn

Dydd Sul / Sunday 30

Drindod 7 Trinity 7

8          a.m.                 Dim Gwasanaeth / No Service

9.45     a.m.                 Cymun Bendigaid ( + Coffi / Te yn y Neuadd)

11.15   a.m.                 Sung Eucharist (Tea/ Coffee in Hall before Service)

 

Dyddiadur yr Eglwys AWST 2017

Church Calendar AUGUST 2017                                        

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                          

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.    

 

Dydd Sul / Sunday 6

Gweddnewidiad Ein Harglwydd / Transfiguration of Our Lord

Drindod 8 Trinity 8

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Boreol Weddi

11.15   a.m.                 Morning Prayer

 

 

……………………………………………………………………………………

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER 

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY  

HWYROL WEDDI / EVENING PRAYER

6p.m. DYDD LLUN, MAWRTH, MERCHER / MONDAY, TUESDAY / WEDNESDAY

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE 

BELL RINGING – THURSDAYS 7.30 P.M.

                                                                

 

 

 

 

 


 

 

…………………………………………………………………………………………………………………