Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys Padarn Sant Llanbadarn Fawr

Dyddiadur yr Eglwys Mawrth 2019

Church Calendar March 2019

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.             

Dydd Sul / Sunday 24

Y Garawys 3 / Lent 3

8 a.m. Holy Communion (1984)

10 a.m. Cymun Bendigaid

11.15 a.m. Sung Eucharist

Dydd Llun / Monday 25

Cyhoeddi ein Harglwydd i Fair Forwyn Bendigaid / Annunciation to the BVM

10 a.m. Cymun Bendigaid / Holy Communion at Penrhyn-coch

Dydd Sadwrn / Saturday 30

10.30 – 12.00 Bore Coffi / Coffee Morning. Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Dydd Sul / Sunday 31

Sul y Fam / Mothering Sunday

Y Garawys 4 / Lent 4

8 a.m. Holy Communion (1984)

10 a.m. Cymun Bendigaid (+ Coffi / Te yn y Neuadd)

11.15 a.m. Sung Eucharist (Tea/ Coffee in Hall before Service)

Dyddiadur yr Eglwys Ebrill 2019

Church Calendar April 2019

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.    

Dydd Llun / Monday 1

12 – 1.30 p.m. Cinio Caws a Bara Cymorth Cristnogol /

Christian Aid Bread & Cheese Lunch

Salvation Army Citadel

Dydd Sul / Sunday 7

Garawys 5 / Lent 5

Sul y Dioddefaint / Passion Sunday

8 a.m. Holy Communion (1984)

10 a.m. Boreol Weddi

11.15 a.m. Morning Prayer

Yr Wythnos Fawr / Holy Week

Dydd Sul / Sunday 14

Garawys 6 / Lent 6

Sul y Blodau / Palm Sunday

8 a.m. Holy Communion (1984)

10 a.m. Cymun Bendigaid

11.15 a.m. Sung Eucharist

Gwasanaethau eraill yn yr Wythnos Fawr i gael eu cyhoeddi / Other Holy Week services to be announced

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY 

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – WENESDAYS 7.30 P.M.

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff ei ddiweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.