Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys St. Padarn Llanbadarn Fawr

Dyddiadur yr Eglwys Mai 2017

Church Calendar May 2017

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /
Cards & gifts from Church Shop at back of Church.

 

Dydd Sadwrn / Saturday 27

4  p.m. Choral Evensong with St. Padarn’s Choir and St. Cadoc’s Choir, Caerleon

Dydd Sul / Sunday 28

Sul Wedi’r Dyrchafael / Sunday after Ascension Day

8 a.m.  Holy Communion (1984)

10 a.m.  Cymun Bendigaid

11.15 a.m.  Sung Eucharist (1662)

……………………………………………………………………………………

Dyddiadur yr Eglwys Mehefin 2017

Church Calendar June 2017

 

Dydd Sul / Sunday 4

Dydd y Pentecost / Day of Pentecost

8  a.m.  Holy Communion

10        a.m.  Cymun Bendigaid

11.15 a.m.  Sung Eucharist

Dydd Sul / Sunday 11

Sul y Drindod / Trinity Sunday

8  a.m.  Holy Communion

10 a.m.  Cymun Bendigaid

11.15 a.m.  Sung Eucharist

Dydd Mawrth / Tuesday 13

St. Barnabas Apostol / Apostle (Transferred from Sunday)

10 a.m.  Cymun Bendigaid / Holy Communion Llanbadarn Fawr

Dydd Iau / Thursday 15

Diolchgarwch am y Cymun Bendigaid /
Thanksgiving for Holy Communion.

10 a.m.  Cymun Bendigaid / Holy Communion Llanbadarn Fawr

 

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER 

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY  

HWYROL WEDDI / EVENING PRAYER

6p.m. DYDD LLUN, MAWRTH, MERCHER / MONDAY, TUESDAY / WEDNESDAY

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE 

BELL RINGING – THURSDAYS 7.30 P.M.

                                                                

 

 

 

 

 


 

 

…………………………………………………………………………………………………………………