Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys St. Padarn Llanbadarn Fawr

                       

Dyddiadur yr Eglwys Mehefin 2018

Church Calendar June 2018

                      

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                          

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.    

  

 

Dydd Sadwrn / Saturday 23

2.30 – 4.00                   Neuadd yr Eglwys / Church Hall

Te Mefus / Strawberry Tea     Raffl / Raffle

Dydd Sul / Sunday 24

Genedigaeth St. Ioan Fedyddiwr / Nativity of St. John Baptist

Drindod 4 / Trinity 4

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid

11.15   a.m.                 Sung Eucharist

Dydd Mercher / Wednesday 27

7          p.m.                 CPE / PCC – Capel Mair / Lady Chapel

Dydd Gwener / Friday 29

St Pedr, Apostol / St. Peter, Apostle

10        a.m.                 Cymun Bendigaid / Holy Communion – Elerch

                                     

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – WEDNESDAY 7.00 P.M.

……………………………………………………………………………………

Dyddiadur yr Eglwys Gorffenaf 2018

Church Calendar July 2018

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                          

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.    

Dydd Sul / Sunday 1
Drindod 5 / Trinity 5

8.         a.m.                        Holy communion (1984)

10        a.m.                        Boreol Weddi

11.15   a.m.                        Morning Prayer

Dydd Mawrth / Tuesday 3
St. Thomas, Apostol / St. Thomas, Apostle
10        a.m.    Cymun Bendigaid / Holy Communion – Llanbadarn Fawr

Nos Iau / Thursday 5
6.30 p.m. Llanbadarn Fawr
Trwyddedu’r Parchedig Alun Evans yn Gurad Cynorthwyol yn                             Ardal Weinidogaeth Bro Padarn / Licensing of the Rev’d Alun Evans                                                as Assistant Curate in Bro Padarn Ministry Area

Dydd Sul / Sunday 8
Drindod 6 / Trinity 6

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid

11.15   a.m.                 Sung Eucharist

Dydd Llun / Monday 16
12 – 1.30 p.m. Cinio Caws a Bara Cymorth Cristnogol /
Christian Aid Bread & Cheese Lunch
Neuadd y Gymuned Waunfawr Community Hall

 

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – WEDNESDAY 7.00 P.M.