Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys St. Padarn Llanbadarn Fawr

                       

Dyddiadur yr Eglwys Ebrill 2018

Church Calendar April 2018

                      

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                          

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.    

 

Dydd Llun y Pasg / Monday in Easter Week 2

DIM BOREOL WEDDI / NO MORNING PRAYER

10   a.m.     Cymun Bendigaid / Holy Communion – Llanbadarn Fawr

 

Dydd Mawrth y Pasg / Tuesday in Easter Week 3

DIM BOREOL WEDDI / NO MORNING PRAYER

10   a.m.     Cymun Bendigaid / Holy Communion – Penrhyn-coch

Dydd Sul / Sunday 8

Pasg 2 / Easter 2

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid

11.15   a.m.                 Sung Eucharist

Dydd Llun / Monday 9 (Transferred from March 25th)

Cyhoeddi ein Harglwydd i Fair Forwyn Bendigaid / Annunciation to the BVM

10   a.m.    Cymun Bendigaid / Holy Communion- Llanbadarn Fawr

12 – 1.30 p.m.             Cinio Caws a Bara Cymorth Cristnogol /

Christian Aid Bread & Cheese Lunch

Neuadd yr Eglwys / Church Hall – Llanbadarn Fawr

Dydd Mercher / Wednesday 11

7 p.m. Festri Pasg – Capel Mair / Easter Vestry – Lady Chapel.

Dydd Sul / Sunday 15

Pasg 3 / Easter 3     

Gwyl Sant Padarn / St. Padarn’s Day

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Boreol Weddi

11.15   a.m.                 Morning Prayer

Dydd Llun / Monday 16

7.15     p.m.                 Cymun Bendigaid  i ddathlu delwedd Duw ym mhob                                       person / Holy Communion to celebrate God’s image                                       in each person gyda’r                                                                                                                Esgob Joanna / with Bishop Joanna.

Dydd Sul / Sunday 22

Pasg 4 Easter 4

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid

11.15   a.m.                 Sung Eucharist

Dydd Mercher / Wednesday 25

St. Marc, Efengylwr / St. Mark, Evangelist 
11   a.m.   Cymun Bendigaid / Holy Communion  – Yr Hafod (Ysgoldy Goch)

Dydd Sul / Sunday 29

Pasg 5 Easter 5

8          a.m.                 No Service

9.45     a.m.                 Cymun Bendigaid ( + Coffi / Te yn y Neuadd)

11.15   a.m.                 Sung Eucharist (Tea/ Coffee in Hall before Service)

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – THURSDAYS 7.30 P.M.

 Dyddiadur yr Eglwys Mai 2018

Church Calendar May 2018

                      

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                          

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.    

                                             

Dydd Mawrth / Tuesday 1

Philip a Iago, Apostolion / Philip & James, Apostles
10    a.m.      Cymun Bendigaid / Holy Communion – Llanbadarn Fawr

Dydd Sul / Sunday 6

Pasg 6 Easter 6

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Boreol Weddi

11.15   a.m.                 Morning Prayer

Dydd Llun Monday 7

12 – 1.30 p.m.             Christian Aid Bread & Cheese Lunch

Dydd Iau / Thursday 10

Dydd Iau’r Dyrchafael /Ascension Day

10  a.m.    Cymun Bendigaid / Holy Communion – Llanbadarn Fawr

 Dydd Sul / Sunday 13

Sul Wedi’r Dyrchafael / Sunday after Ascension Day

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid

11.15   a.m.                 Sung Eucharist

Dydd Llun Monday 14

St. Mathias, Apostol / St. Matthias, Apostle
10   a.m.    Cymun Bendigaid / Holy Communion – Llanbadarn Fawr

 

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – THURSDAYS 7.30 P.M.

……………………………………………………………………………………