Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys Padarn Sant Llanbadarn Fawr

Dyddiadur yr Eglwys Ebrill 2019

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                  

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.    

         

 

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD MERCHER – DYDD GWENER / FRIDAY

Dydd Sul / Sunday 28

Pasg 2 Easter 2

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid

11.15   a.m.                 Sung Eucharist

 

Dydd Mawrth / Tuesday 30

St. Marc, Efengylwr / St. Mark, Evangelist  (Transferred from 25th)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid / Holy Communion – Penrhyn-coch

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – WEDNESDAYS 7.30 P.M.

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff ei ddiweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.

Dyddiadur yr Eglwys Mai 2019

Church Calendar May 2019

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                         

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.             

 

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY

Dydd Mercher / Wednesday 1

Philip a Iago, Apostolion / Philip & James, Apostles

10        a.m.                 Cymun Bendigaid / Holy Communion – 

Dydd Sul / Sunday 5

Pasg 3 Easter 3

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Boreol Weddi

11.15   a.m.                 Morning Prayer     

 

Dydd Sul / Sunday 12

Pasg 4 Easter 4

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid

11.15   a.m.                 Sung Eucharist

 

Dydd Llun Monday 13

12 – 1.30 p.m.             Cinio Caws a Bara Cymorth Cristnogol /

                                    Christian Aid Bread & Cheese Lunch – Holy Trinity

 

Dydd Mawrth  / Tuesday 14

St. Mathias, Apostol / St. Matthias, Apostle

8 -11    a.m.                 Y Brecwast Mawr / Big Brekkie – Canolfan y Morlan for Christian Aid

10        a.m.                 Cymun Bendigaid / Holy Communion – Llanbadarn Fawr

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – WEDNESDAYS 7.30 P.M.

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff ei ddiweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.