Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys Padarn Sant Llanbadarn Fawr

                                              

                         

Dyddiadur yr Eglwys HYDREF 2019                               

Church Calendar OCTOBER 2019                

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.

 

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY

Nos Fercher 23

7 yh             Gosber ar Gan y Cynhaeaf

                     Pregethwr: Yr Hybarch Eileen Davies

                     Archddiacon Ceredigion

Dydd Sul / Sunday 27
Sul y Beibl / Bible Sunday

8 a.m. Holy Communion (1984)
10 a.m. Cymun Bendigaid
11.15 a.m. Sung Eucharist
Dydd Llun / Monday 29
S. Simon a Jwdas, Apostolion / SS. Simon & Jude, Apostles
10 a.m. Cymun Bendigaid / Holy Communion – Penrhyn-coch 

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – WEDNESDAY 7.30 P.M.

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff ei ddiweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.

 

Dyddiadur yr Eglwys Tachwedd 2019
Church Calendar November 2019

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER
08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY
Dydd Gwener / Friday 1
Yr Holl Saint / All Saints Day 

10 a.m. Cymun Bendigaid / Holy Communion – Llangorwen

Dydd Sul / Sunday 3
Sul Cyntaf y Deyrnas –

1st Sunday of the Kingdom

8 a.m. Holy Communion (1984)
10 a.m. Boreol Weddi
11.15 a.m. Morning Prayer

 

Dydd Llun / Monday 4
12 – 1.30 p.m. Cinio Caws a Bara Cymorth Cristnogol – Capel Dewi Sant
Christian Aid Bread & Cheese Lunch – St. Davids Chapel Bath Street

Dydd Sul / Sunday 10
Sul y Cofio / Remembrance Sunday
Ail Sul y Deyrnas -2nd Sunday of the Kingdom

8 a.m. Holy Communion (1984)
10 a.m. Gwasanaeth Coffa / Remembrance Service

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE
BELL RINGING – WEDNESDAY 7.30 P.M.
www.stpadarns-llanbadarn.org.uk
Caiff ei ddiweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.