Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys St. Padarn Llanbadarn Fawr

Dyddiadur yr Eglwys Mawrth 2017

Church Calendar March 2017

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                        

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.

                             

Dydd Mercher / Wednesday 22

10        a.m.                 Cymun Bendigaid / Holy Communion

Dydd Sadwrn / Saturday 25

Cyhoeddi ein Harglwydd i Fair Forwyn Bendigaid / Annunciation to the BVM

10        a.m.                 Cymun Bendigaid / Holy Communion – Penrhyn-coch

Dydd Sul / Sunday 26

Garawys 4/ Lent 4

Sul y Fam / Mothering Sunday

8         a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid

11.15   a.m.                 Sung Eucharist

Dydd Mercher / Wednesday 29

10        a.m.                 Cymun Bendigaid / Holy Communion

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER 

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY  

HWYROL WEDDI / EVENING PRAYER

6p.m. DYDD LLUN, MAWRTH, MERCHER / MONDAY, TUESDAY / WEDNESDAY

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE 

BELL RINGING – THURSDAYS 7.30 P.M.

 

Dyddiadur yr Eglwys Ebrill 2016

Church Calendar April 2016                  

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                        

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.

 

Dydd Sadwrn / Saturday 1

Darlithoedd byrion –‘Padarn a’r Seintiau Cymru’ / Short lectures – ‘Padarn and the Saints of Wales’ – Neuadd yr Eglwys 2-5yh / Church Hall 2-5pm

 

Dydd Sul / Sunday 2

Garawys 5/ Lent 5

Sul y Dioddefaint / Passion Sunday

8         a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Boreol Weddi

11.15   a.m.                 Morning Prayer

 

Dydd Llun / Monday 3

12 – 1.30 p.m.             Christian Aid Bread & Cheese Lunch

Capel y Morfa / Morfa Chapel

Dydd Mercher / Wednesday 5

10        a.m.                 Cymun Bendigaid / Holy Communion

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER 

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY  

HWYROL WEDDI / EVENING PRAYER

6p.m. DYDD LLUN, MAWRTH, MERCHER / MONDAY, TUESDAY / WEDNESDAY

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE 

BELL RINGING – THURSDAYS 7.30 P.M.

                                                                

 

 

 

 

 


 

 

…………………………………………………………………………………………………………………