Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys St. Padarn Llanbadarn Fawr

Dyddiadur yr Eglwys MEDI 2017

Church Calendar SEPTEMBER 2017                                        

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                          

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.    

 

 

Dydd Sul / Sunday 17

Drindod 14 Trinity 14

8        a.m.            Holy Communion (1984)

10      a.m.            Boreol Weddi

11.15 a.m.            Morning Prayer

Dydd Iau / Thursday 21

St. Mathew, Apostol ac Efengylwr / St. Matthew, Apostle and Evangelist.

10      a.m.            Cymun Bendigaid / Holy Communion – Llanbadarn

Dydd Sul / Sunday 24

Drindod 15 Trinity 15

8        a.m.            Holy Communion (1984)

10      a.m.            Cymun Bendigaid

11.15 a.m.            Sung Eucharist

3        p.m.            Evening Prayer (1662)

Dydd Gwener /Friday 29

St. Mihangel a’r Holl Angylion / St. Michael & All Angels

10      a.m.            Cymun Bendigaid / Holy Communion – Llanbadarn

7   p.m.       Noson Lawen y Fywoliaeth /                                    Benefice Social Evening

        Neuadd yr Eglwys Llanbadarn Church Hall

 

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER 

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY  

HWYROL WEDDI / EVENING PRAYER

6p.m. DYDD LLUN, MAWRTH, MERCHER / MONDAY, TUESDAY / WEDNESDAY

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE 

 

Dyddiadur yr Eglwys HYDREF 2017

Church Calendar OCTOBER 2017                            

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                          

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.    

Dydd Sul / Sunday 1

Drindod 16 Trinity 16

8          a.m.            Holy Communion (1984)

10      a.m.            Boreol Weddi

11.15 a.m.            Morning Prayer

Dydd Sadwrn/ Saturday 7

09.30 a.m.            Diocesan Conference – Lampeter Campus

University of Wales – Trinity St Davids

Gŵyl y Cynhaeaf – Dydd Sul 8 Hydref, 10yb
Harvest Festival – Sunday 8 October, 4 p.m
BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER 

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY  

HWYROL WEDDI / EVENING PRAYER

6p.m. DYDD LLUN, MAWRTH, MERCHER / MONDAY, TUESDAY / WEDNESDAY

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE 

BELL RINGING – THURSDAYS 7.30 P.M.

 

 

……………………………………………………………………………………

 

<em%