Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys St. Padarn Llanbadarn Fawr

                 

Dyddiadur  yr Eglwys Hydref 2018

Church Calendar October 2018

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                          

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.    

Dydd Sul / Sunday 21

Y Drindod 21 Trinity 21

8        a.m.            Holy Communion (1984)

10      a.m.            Boreol Weddi

11.15 a.m.            Morning Prayer

Dydd Sul / Sunday 28

Sul y Beibl / Bible Sunday

8        a.m.            Holy Communion (1984)

10      a.m.            Cymun Bendigaid

11.15 a.m.            Sung Eucharist

Dydd Llun / Monday 29

Simon a Jwdas, Apostolion / SS. Simon & Jude, Apostles

10       a.m.          Cymun Bendigaid / Holy Communion – Penrhyn-coch

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – WEDNESDAY 7.00 P.M.

……………………………………………………………………………………

Dyddiadur yr Eglwys Tachwedd 2018

Church Calendar November 2018

                      

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                          

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.    

Dydd Iau / Thursday 1

Yr Holl Saint / All Saints Day

10      a.m.            Cymun Bendigaid / Holy Communion   Llanbadarn fawr

 

Dydd Gwener / Friday 2

Dygwyl y Meirw / All Souls Day

7        p.m.            Cymun Bendigaid Cofio a Diolchgarwch /Holy Communion                              with Remembrance and Thanksgiving  – Llanbadarn Fawr

Dydd Sul / Sunday 4

Sul Cyntaf y Deyrnas

1st Sunday of the Kingdom

DIM GWASANAETH. CONFFYRMASIWN  – 11YB YN YR HAFOD.

 

Dydd Llun / Monday 5

12 – 1.30 p.m.         Cinio Caws a Bara Cymorth Cristnogol /

Christian Aid Bread & Cheese Lunch

Festri Seion / Sion Vestry

Dydd Sul / Sunday 11

Sul y Cofio / Remembrance Sunday

Ail Sul y Deyrnas

2nd Sunday of the Kingdom

8        a.m.            Holy Communion (1984)

10      a.m.            Gwasanaeth Coffa / Remembrance Service

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – WEDNESDAY 7.00 P.M.