Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys Padarn Sant Llanbadarn Fawr

             

Dyddiadur yr Eglwys Ionawr 2019

Church Calendar January 2019

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                         

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.

Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol / Week of Prayer for Christian Unity 18-25 Jan.

 

Dydd Gwener / Friday 25

Troedigaeth St. Paul, Apostol / Conversion of St. Paul, Apostle

10        a.m.             Cymun Bendigaid / Holy Communion – Llanbadarn Fawr  

 

Dydd Sul / Sunday 27

Yr Ystwyll 4 / Epiphany 4

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid

11.15   a.m.                 Sung Eucharist

 

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRDAY

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – WEDNESDAYS 7.30 P.M.

Dyddiadur yr Eglwys Chwefror 2019

Church Calendar February 2019

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                         

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.

Dydd Sul / Sunday 3

Gwyl Fair y Canhwyllau / Candlemas

Cyflwyniad Crist yn y Deml / Presentation of Christ in the Temple

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Boreol Weddi

11.15   a.m.                 Morning Prayer

Dydd Llun / Monday 5

12 – 1.30 p.m.             Cinio Caws a Bara Cymorth Cristnogol /

Christian Aid Bread & Cheese Lunch t.b.c.

 BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRDAY

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – WEDNESDAYS 7.30 P.M.

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff ei ddiweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.