Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys Padarn Sant Llanbadarn Fawr

                                            

                       

Dyddiadur yr Eglwys Tachwedd 2019
Church Calendar November 2019

 

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER
08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY

 

Dydd Sul / Sunday 17

Trydydd Sul y Deyrnas – 3rd Sunday of the Kingdom

8        a.m.            Holy Communion (1984)

10      a.m.            Boreol Weddi

11.15 a.m.           Morning Prayer

Dydd Sadwrn / Saturday 23   

Neuadd y Eglwys / Church Hall

10.30-12.00 

Bore Coffi’r Nadolig / Festive Coffee Morning

 

Dydd Sul / Sunday 24

Crist y Brenin – Christ the King

Pedwerydd Sul y Deyrnas –

4th Sunday of the Kingdom

8        a.m.            Holy Communion (1984)

10      a.m.            Cymun Bendigaid

11.15 a.m.             Sung Eucharist

Dydd Sadwrn / Saturday 30                                                                                                              Andreas Apostol, Nawddsant yr Alban /                                                                           St. Andrew, Apostle, Patron Saint of Scotland

10      a.m.            Cymun Bendigaid / Holy Communion   Llanbadarn Fawr

 

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE
BELL RINGING – WEDNESDAY 7.30 P.M.
www.stpadarns-llanbadarn.org.uk
Caiff ei ddiweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.

Dyddiadur yr Eglwys RHAGFYR 2019                               

Church Calendar DECEMBER 2019      

                    

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.

Dydd Sul / Sunday 1             

Adfent 1 Advent 1

8        a.m.            Holy Communion (1984)

10      a.m.            Boreol Weddi

11.15 a.m.           Morning Prayer

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER
08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY

Dydd Llun / Monday 2

12 – 1.30 p.m. Cinio Caws a Bara Cymorth Cristnogol                                                                      Christian Aid Bread & Cheese Lunch – Welsh Martyrs

 

Dydd Sul / Sunday 8             

Adfent 2 Advent 2

8          a.m.          Holy Communion (1984)

10      a.m.            Cymun Bendigaid

11.15 a.m.            Sung Eucharist   

 

Dydd Sul / Sunday 15

Adfent 3 Advent 3

8          a.m.          Holy Communion (1984)

10.00 a.m.            Gwasanaeth Carolau

11.15 a.m.           Service of Nine Lessons and Carols

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – WEDNESDAY 7.30 P.M.

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk
Caiff ei ddiweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.