Dyddiadur yr Eglwys

Eglwys St. Padarn Llanbadarn Fawr

                       

Dyddiadur yr Eglwys Awst 2018

Church Calendar August 2018

                      

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                          

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.    

 

Dydd Sul / Sunday 19   

Drindod 12 Trinity 12

8        a.m.            Holy Communion (1984)

10      a.m.            Boreol Weddi

11.15  a.m.           Morning Prayer & Baptism

Dydd Gwener / Friday 24

St. Bartholomeus, Apostol. / St. Bartholomew, Apostle 

10      a.m.      Cymun Bendigaid / Holy Communion – Llanbadarn Fawr

Dydd Sadwrn / Saturday 25
3         p.m.           Datganiad ar yr Organ / Organ recital
Y Tri Organydd / The Three Organists” William Davies – Daniel Smith – Ian Rees.
Mynediad Trwy Rodd / Entrance by Donation

Dydd Sul / Sunday 26    

Drindod 13 Trinity 13

8        a.m.            Holy Communion (1984)

10      a.m.            Cymun Bendigaid a Bedydd

11.15 a.m.            Sung Eucharist

                        

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – WEDNESDAY 7.00 P.M.

……………………………………………………………………………………

Dyddiadur yr Eglwys Medi 2018

Church Calendar September 2018

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                          

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.    

Dydd Sul / Sunday 2 

Drindod 14 Trinity 14

8        a.m.            Holy Communion (1984)

10      a.m.            Boreol Weddi

11.15 a.m.            Morning Prayer

Dydd Llun / Monday 3

12 – 1.30 p.m.         Cinio Caws a Bara Cymorth Cristnogol – Capel Morfa /

Christian Aid Bread & Cheese Lunch – Morfa Chapel

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – WEDNESDAY 7.00 P.M.