Gwasanaethau

Gwasanaethau

Mae i’r iaith Gymraeg le pwysig iawn yn y Gymuned leol ond mae gwasanaethau yn y ddwy iaith, Cymraeg a Saesneg, yn yr eglwys bob dydd Sul. Mae Côr yr eglwys yn arwain yr addoliad yn y gwasanaeth Saesneg am 11.15 bob bore Sul. Gweler y rhestr isod am amser y gwasanaethau a’u ffurf:

Gwasanaethau’r Sul

8.00 am Cymun Bendigaid (Saesneg) Cymun Bendigaid (Saesneg)-
10.00 am Y prif wasanaeth Cymraeg Y Cymun Bendigaid – Suliau 2, 4 a 5 Boreol Weddi – Sul 1 a 3.
11.15 am Y prif wasanaeth Saesneg Boreol Weddi ar G̢n РSuliau 1 a 3 Cymun ar G̢n РSuliau 2 , 4 a 5

Defnyddir fersiwn 1984 y Cymun yn y rhan fwyaf o’r Gwasanaethau Cymun. Ond pan fo 5 dydd Sul yn y mis defnyddir Y Gwasanaeth Cymun yn ôl trefn newydd 2004 yr Eglwys yn Nghymru yn y Gwasanaeth Cymun Cymraeg (10.00) a’r Gwasanaeth Cymun Saesneg (11.15) [b]Gwasanaethau eraill[/b] Cynhelir Grwp Gweddi yng Nghapel Mair am 5.00 bob prynhawn Mercher dan arweiniad Keith Jones, y Darllenwr Lleyg. Dethlir y Cymun Bendigaid yng Nghapel Mair am 10.00 am ar wyliau’r saint ac ar wyliau pwysig eraill yng nghalendr yr Eglwys. Mae’r rhain yn wasanaethau dwyieithog. Am fanylion ynghylch gwasanaeth penodol gweler tudalen y Gweithgareddau.