Church Calendar

Eglwys St. Padarn Llanbadarn Fawr

St. Padarn’s Church

                                    

Dyddiadur yr Eglwys Rhagfyr 2018

Church Calendar December 2018

Cardiau, Anrhegion, Calendrau, Cardiau Nadolig ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys                                                                                                                         

Cards & Gifts, Calendars and Christmas Cards available at back of Church.      

Dydd Sul / Sunday 16

Adfent 3 Advent 3

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10.00   a.m.                 Gwasanaeth Naw Llith a Charol

11.15   a.m.                Service of Nine Lessons and Carols

Dydd Sul / Sunday 23

Adfent 4 Advent 4

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid

11.15   a.m.                 Sung Eucharist

Noswyl Nadolig / Christmas Eve   

3          p.m.                 Gwasanaeth Carolau / Family Carols

11. 00   p.m.                 Sung Eucharist (Dwyieithog / Bi-lingual)

Dydd Nadolig / Christmas Day 25

Genedigaeth Ein Harglwydd /     Nativity of Our Lord

10.30   a.m.                 Cymun Bendigaid / Holy Communion

Dydd Mercher / Wednesday 26

St Steffan, Diacon, y Merthyr Cyntaf / St Stephen, Deacon, the First Martyr

10        a.m.                 Cymun Bendigaid / Holy Communion – Llanbadarn Fawr

Dydd Iau / Thursday 27

St. Ioan, Apostol ac Efengylwr / St John, Apostle and Evangelist

10        a.m.               Cymun Bendigaid / Holy Communion – Penrhyn-coch

Dydd Gwener / Friday 28

Gwyl y Diniweidiaid / Holy Innocents Day

10        a.m.                 Cymun Bendigaid / Holy Communion – Llanbadarn Fawr

Dydd Sul / Sunday 30

Nadolig 1 Christmas 1

8 a.m.                          Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid

11.15   a.m.                 Sung Eucharist

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – WEDNESDAY 7.30 P.M.

Dyddiadur yr Eglwys Ionawr 2019

Church Calendar January 2019

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                         

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.

 

Dydd Mawrth / Tuesday 1

Enwi Iesu / Naming of Jesus

10       a.m.                  Cymun Bendigaid / Holy Communion – Llanbadarn Fawr

Dydd Sul / Sunday 6

Dydd Gwyl Yr Ystwyll / Epiphany of our Lord

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Boreol Weddi

11.15   a.m.                 Morning Prayer

Dydd Llun / Monday 7

12 – 1.30 p.m.             Cinio Caws a Bara Cymorth Cristnogol /

Christian Aid Bread & Cheese Lunch – venue t.b.a.

 

 BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – WEDNESDAYS 7.30 P.M.

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff ei ddiweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.