Church Calendar

Eglwys St. Padarn Llanbadarn Fawr

St. Padarn’s Church

                                    

Dyddiadur yr Eglwys Chwefror 2019

Church Calendar February 2019

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                         

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.

Dydd Sul / Sunday 24

Secsagesima / Sexagesima

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid

11.15   a.m.                 Sung Eucharist

 

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRDAY

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – WEDNESDAYS 7.30 P.M.

 www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff ei ddiweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.

  

Dyddiadur yr Eglwys Mawrth 2019

Church Calendar March 2019

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                         

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.             

Dydd Sul / Sunday 3

Cwincwagesima / Quinquagesima

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Dim Gwasanaeth – gweler isod

11.15   a.m.                 Morning Prayer

3          p.m.                 Gwasanaeth Cymun Bendigaid Unol                                                                        ym Mhenrhyn-coch i ddathlu      Gŵyl Dewi Sant.                                                  Welsh united Communion service to celebrate                                                                 the Feast of St. David in Penrhyn-coch Church.

Dydd Llun / Monday 4

12 – 1.30 p.m.             Christian Aid Bread & Cheese Lunch

@ Capel Seion Chapel Stryd y Popty / Baker St.

(St. Michael’s & St. Mair)

Dydd Mercher y Lludw / Ash Wednesday 6

10        a.m.                 Cymun Bendigaid / Holy Communion – Penrhyn-coch

Dydd Sul / Sunday 10

Y Garawys 1 / Lent 1

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid

11.15   a.m.                 Sung Eucharist

  BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRDAY

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

BELL RINGING – WEDNESDAYS 7.30 P.M.

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff ei ddiweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.