Church Calendar

Eglwys St. Padarn Llanbadarn Fawr

St. Padarn’s Church

                                    

 

Dyddiadur yr Eglwys Mehefin 2019

Church Calendar June 2019

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                         

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.             

 

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY

 

Dydd Sul / Sunday 16

Sul y Drindod / Trinity Sunday

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Boreol Weddi

11.15   a.m.                 Morning Prayer     

Dydd Iau / Thursday 20

Diolchgarwch am y Cymun Bendigaid /
Thanksgiving for Holy Communion.
10        a.m.                 Cymun Bendigaid / Holy Communion – Penrhyn-coch

Dydd Sadwrn / Saturday 22

2.30 – 4.00                   Neuadd yr Eglwys / Church Hall

                                    Te Mefus / Strawberry Tea     Raffl / Raffle

Dydd Sul / Sunday 23

Drindod 1 / Trinity 1

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid

11.15   a.m.                 Sung Eucharist

Dydd Llun / Monday 24

Genedigaeth St. Ioan Fedyddiwr / Nativity of St. John Baptist

10        a.m.                 Cymun Bendigaid / Holy Communion – Llanbadarn Fawr

 

Dydd Sul / Sunday 30

Drindod 2 / Trinity 2

8 a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Cymun Bendigaid (+ Coffi / Te yn y Neuadd)

11.15   a.m.                 Sung Eucharist (Tea/ Coffee in Hall before Service)

 

……………………………………………………………………………

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY

BELL RINGING – WEDNESDAYS 7. 30 P.M.

CHOIR PRACTICE 6 p.m. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff ei ddiweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.

 

                                                                   

Dyddiadur yr Eglwys Gorffennaf 2019                       

Church Calendar July 2019         

Cardiau ac anrhegion ar y bwrdd yng nghefn yr Eglwys /                                                                                                                         

Cards & gifts from Church Shop at back of Church.             

 

Dydd Mercher / Wednesday 3

St. Thomas, Apostol / St. Thomas, Apostle

10        a.m.    Cymun Bendigaid / Holy Communion – Llanbadarn Fawr

 

Dydd Sul / Sunday 7

Drindod 3 / Trinity 3

8          a.m.                 Holy Communion (1984)

10        a.m.                 Boreol Weddi

11.15   a.m.                 Morning Prayer

 

N.B.

Dydd Llun / Monday 22nd

12 – 1.30 p.m.             Cinio Caws a Bara Cymorth Cristnogol /

           Christian Aid Bread & Cheese Lunch – Neuadd y Gymuned, Waunfawr

 

BOREOL WEDDI / MORNING PRAYER

08.45 – DYDD LLUN/MONDAY – DYDD GWENER / FRIDAY 

BELL RINGING – WEDNESDAY 7.30 P.M.

CHOIR PRACTICE 6 P.M. THURSDAY or AS SHOWN ON WEBSITE CHOIR PAGE

 

www.stpadarns-llanbadarn.org.uk

Caiff ei ddiweddaru yn rheolaidd / Services and events regularly updated.